Wikipedia:Anta at andre antar gode hensikter

I opphetede debatter hender det gjerne at brukere viser til Wikipedia:Ta ting i beste mening. Imidlertid forutsetter det å henvise til dette i seg selv at opponenten selv ikke tar ting i beste mening (i det konkrete tilfellet). En engelsk wikipediabruker har gitt oss noe han kaller Carbonites lov som sier, «jo mer en opponent viser til Ta Ting i Beste Mening, dessto lavere er sannsynligheten for at vedkommende bruker selv handlet i god tro.» Ved å slå sammen Carbonites law og Wikipedia:Ta ting i beste mening får vi Anta at andre antar gode hensikter, som enkelt uttrykker:

«Når man er involvert i en diskusjon er det best å la være å vise til Wikipedia:Ta ting i beste mening

I realiteten er dette bare en forlengelse av «Ta ting i beste mening» som tar høyde for muligheten av at man gjør feilaktige slutninger om andres hensikter og antakelser. Anta at andre antar gode hensikter erkjenner at den handling det innebærer å vise til «Ta ting i beste mening» forutsetter en antakelse om manglende god mening eller god tro, og er dermed åpen for sin egen type misbruk – et misbruk som Carbonites lov avdekker som en eventualitet. Så selv om man kan henvise til Wikipedia:Ta ting i beste mening i unntakstilfeller, eller i debatter blant nye brukere, bør man i størst mulig grad ellers unngå det.