Wikipedia-diskusjon:Verifiserbarhet

Aktive diskusjoner

Hvilke tilpasningerRediger

Det forbeholdet jeg har skrevet innledningsvis om subjektivitet fra oversetterens (min) side handler om valg av norske referanser (Aftenposten, Se og Hør) istedenfor engelske samt at jeg har oversatt tabloid newspaper med sladreblad ettersom omtrent alle våre aviser etter hvert har har blitt tabloide (i fysisk format), og begrepet «tabloidavis» blir mer uklart på norsk enn hva det engelske «tabloid newspaper» ennå antas å være. __meco 14. jul 2006 kl.20:52 (UTC)

TredjehåndskilderRediger

Hva menes med dette begrepet? Jeg er vant å bruke første og andrehåndskilder eller primær og sekundærkilder hvor målet er å bruke det som finnes av pålitlige kilder så nær i tid som mulig for hendelsen. se Kjeldstadlis punkter Wikipedia-diskusjon:Bruk av kilder#Kvalitet i valg og bruk av kilder. --Nina 15. jul 2006 kl.11:19 (UTC)

Jeg leste en side om det nettopp, men jeg finner den ikke igjen akkurat nå. Det står ihvertfall mer om begrepet på w:Wikipedia:Reliable sources. __meco 15. jul 2006 kl.11:34 (UTC)
Tertiary source er et annet leksikon etc. Jeg tror vi bør bruke primære og sekundære kilder som en kan stole på. --Nina 15. jul 2006 kl.11:46 (UTC)
Jeg tror det er kun er en oversettelsesfeil av third-party, som skal være tredjepart ikke tredjehånd? --Jivestgarden 12. aug 2006 kl. 16:12 (UTC)
Jeg er veldig tilbøyelig til å anta det er svaret. Jeg får rette opp teksten så dette blir klart (eller noen andre kan gjerne gjøre det). __meco 12. aug 2006 kl. 17:45 (UTC)

Det brukes primær og sekundærkilder, så da må dette bli tertialkilder. Forøvrig er det ikke slike kilder jeg først og fremst vil bruke da det kan ha oppstått en rekke feil i slike kilder underveis. (Fjæren som ble til fem høns)--Nina 12. aug 2006 kl. 18:02 (UTC)

Om verifiserbarhetRediger

Tror dokumentet trenger en bearbeidelse før det blir bra som retningslinje. Jeg kunne tenkt meg et større skille mellom artikkel og redaktør (som jeg antar er meg?).

  • For artikkelen: Det bør settes opp et lite sett med retningslinjer for hva en artikkel skal ha av kildehenvisninger. F.eks. (i) hovedkilde, hvis det er noen. (ii) Eventuelt annet som dekker/verifiserer innholdet. (iii) Tilleggslektyre.
  • For redaktøren: Jeg synes dokumentet stiller for strenge krav, spesielt ut fra at anonyme kan legge inn stoff. Jeg tror også her noen konkrete retninglinjer hadde vært bra. F.eks. (i) Ta ansvar (ii) Sjekk innholdet i artikler du ikke selv har skrevet. (ii) Bruk diskusjonsidene (iii) Noen om konflikthåndtering.

Dessuten trengs det en motivasjon. Hvorfor trenger vi kilder og verifiserbarhet?

(Uansett er det ikke nok med kilder. Noen må ta seg bryet med å sjekke dem. Et stygt eksempel er en:Mesotechnology, som ser seriøst ut, men hvor både kilder og artikkel er bare tullball.) --Jivestgarden 13. aug 2006 kl. 13:11 (UTC)

Vedr. kildebelegg for artikkelen.
Ofte når noen skriver en artikkel basert på ett eller noen få kildeskrifter oppgis disse som kilder uten noen referanser til konkrete utsagn i teksten. Dette er tradisjonelt greit, men hos oss er det ikke greit. Til forskjell fra en normal artikkel er nemlig artikkelen ikke ferdig selv om vedkommende som skrev den selv opplever den som komplett. Når nye bidragsytere legger til nye informasjonsbiter blir det ganske fort åpenbart at de opprinnelige kildehenvisningene ikke lenger er pålitelige. Kun vedkommende som opprettet artikkelen er lenger stand til å skille hva som er backet opp av referansene vedkommende la inn fra starten og hva som ikke er det.
Dette er noe vi bør problematisere og finne adekvate rutiner for. __meco 13. aug 2006 kl. 17:36 (UTC)
Det er derfor jeg mener at referanser kun må knyttes til det som faktisk står i artikkelen, ikke til den som legger det inn eller hvor det kommer fra. Mange artikler har allerede en lang og brokete historie med et utall av kilder og det er ikke mulig å bellegge hvert utsagn med en kilde (med untak av de artiklene som har veldig få kilder). Det derimot er mulig er å henvise til hvor tilsvarende stoff fins, samt at kontriversielle detaljer blir diskutert og kildebelagt i diskusjonssidene. Jeg tror wikipedias sterke side er at man har en stor skare med kritiske brukere som kan ta ansvar og rette feil de finner. Rutinene bør oppmuntre til dette. --Jivestgarden 14. aug 2006 kl. 07:13 (UTC)

Jeg syns helt klart at en må i en litteraturliste vise til hvor det som står i artikkelen kommer fra. Et problem med mange artikler er akkurat dette en vet ikke hvilket verk det er tatt utgangspunkt i da artikkelen ble opprettet. Referanser i selve teksten skal være til det som står der. Spesielt en del artikler som er oversatt fra andre wikipediaer har denne mangelen f. eks. en del artikler om kunst som det ser ut som er oversatt fra svensk wp, som ikke er av en tilfredstillende kvalitet og som helt mangler litteraturlister. --Nina 14. aug 2006 kl. 09:49 (UTC)

Det er klart et stort behov for kildehenvisninger og kildekritikk på wikipedia og det er bra arbeidet er igang. Men spørsmålet er hvem som skal legge inn referanser og vedlikeholde dem. I tilfeller hvor hovedredaktøren selv har mulighet, er dette selvsagt best, men behovet for referanser er kanskje enda større der annonyme har bidratt, eller hvor det ikke finnes noen hovedkilde eller hovedredaktør. Det er derfor jeg tror kravet om kilder og kildekritikk burde rettes til alle brukere, ikke bare de som legger inn stoff.
Slik jeg ser det, er kilder og kildekritikk to ulike begreper som bør holdes adskilt. Kilder kan reduseres til uformelle krav om hva en artikkel skal ha av referanse. Kildekritikk er regler for vurdering av stoff og kilder som gjelder for wikipedias brukere. --Jivestgarden 14. aug 2006 kl. 12:20 (UTC)


Linker til denne artikelen fra andre språks artikler om dette temaetRediger

Hum, jeg tok meg den friheten å skrive [[no:Wikipedia:Verifiserbarhet]] på slutten av den engelske, samiske og svenske artikelen om verifiserbarhet...
Jeg håper ingen har noe i mot det :)
Jeg håper denne siden blir ferdig snart, den er jo grunnlaget for alt annet her inne så det er litt dumt å skrive noe i noen av de andre artiklene før denne er ferdig.. Luredreier 17. feb 2008 kl. 23:39 (CET)

Hvilke deler av dette utkastet samsvarer ikke med praksis på no.wikipedia?Rediger

Ser at [1] er lagt inn, og jeg finner ikke noe i denne teksten som ikke samsvarer med vår praksis. Er det et foreldet utsagn (det har jo vært mange oppdateringer av teksten siden denne ble lagt inn)? nsaa 5. apr 2008 kl. 15:58 (CEST)

Fjernet utsagnet. Mvh. Dugnad (diskusjon) 2. mai 2013 kl. 23:40 (CEST)

Offisiell retningslinje?Rediger

Dette er jo en helt grunnleggende byggestein for Wikipedia og jeg er forbauset over at vi fremdeles har den som et utkast. Dersom ingen har noen innsigelser til det så vil jeg gå gjennom og deretter fjerne merking innen rimelig tid. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 28. apr 2013 kl. 15:59 (CEST)

Vedr. "Verifiserbarhet, ikke sannhet" vil jeg nevne at en:wp:V har gått bort fra uttrykket, jf. en:Wikipedia:Verifiability, not truth. For øvrig stusser jeg over en setning skrevet av Jeblad: "I og med at et vanlig krav i lover er at det føres sannhetsbevis så betyr dette at Wikipedia ikke kan ha artikler om forhold hvor det kun kan oppnås verifiserbarhet". Mvh. Dugnad (diskusjon) 2. mai 2013 kl. 21:43 (CEST)
Jeg ser at mitt hefte om Larsen er brukt som kilde til artikkelen om ham her. Derfor tillot jeg meg å føre den opp. Med hilsen Gunnar E. Kristiansen.
Tilbake til prosjektsiden «Verifiserbarhet».