Wikipedia-diskusjon:Retningslinjer for blokkering

Legg til diskusjon
Aktive diskusjoner

Oversettelse av "ban"Rediger

Vi har vel ennå ikke hatt noe på no: som kan sammenlignes med en:s ban, og jeg synes bannlysning høres litt intenst ut. Jeg foreslår – i hvert fall inntil videre – en mer nøytral oversettelse, f.eks. karantene eller varig utestengelse. --Eddi (Snakk) 2. sep 2005 kl.21:07 (UTC)

Enig, det er sikkert min katolske bakgrunn som ledet meg til bannlysning ;-). Karantene er en midlertidig utestengelse, så det holder ikke helt, fordi bans ikke nødvendigvis er midlertidige. Jeg syens varig utestengelse høres best ut. Det kan bli aktuelt her, fordi en av de som er utestengt fra alle wikimediaprosjekter kan dukke opp her med «morsomhetene» sine også under et nytt navn, og da må han/hun blokkeres lokalt. Cnyborg 3. sep 2005 kl.00:25 (UTC)
Bannlysning høres på meg ut som demonutdrivelse (Fra filmen Constantine). Men jeg liker permanent blokkering. Thor-Rune Hansen 5. sep 2005 kl.15:25 (UTC)

Trusler om blokkeringRediger

Trusler om blokkering kan i mange tilfeller enten føre til at en administrator får en overtaksposisjon i en konflikt, eller at en konflikt sporer av. Jeg foreslår derfor at vi legger til følgende avsnitt rett etter «Når man ikke kan blokkere»:

Trusler om blokkering av en motstander i en konflikt er ikke akseptabelt, fordi de utnytter administratorstatus for å få redaksjonelle fordeler, og de kan få samme konsekvenser for en administrator som det å faktisk blokkere noen. En eventuell advarsel – ikke trussel – om at en eller flere parter i en konflikt er i fare for å bli blokkert må komme fra tredjepart. Advarselen må være basert på noe som faktisk er en grunn til blokkering, og alle parter må vurderes likt. - Cnyborg
Enig. Det høres helt rett ut. Det bør forresten gjøres veldig klart en plass at administratorer ikke har rettigheter over normale brukere. Kanskje en quick-guide for admins burde skrives? Wikipedia:Rask inføring for administratorer, sikkert. Thor-Rune Hansen 5. sep 2005 kl.15:32 (UTC)

WIkiferierRediger

Fra tinget


Jeg synes vi burde ha lov til å blokkere oss selv, for å ta wikiferier. Wikipedia er skremmende avhengighetsskapende. Thor-Rune Hansen 5. sep 2005 kl.09:49 (UTC)
Jeg er sterkt mot å bruke blokkeringsfunksjonen på den måten, og det er også tekniske grunner at til at man ikke bør gjøre det. Men ta det opp på diskusjonssiden hvis du mener teksten bør endres. Cnyborg 5. sep 2005 kl.14:44 (UTC)
Å blokkere meg selv er meget viktig når jeg skal opp til eksamen, iallefall om jeg er avhengig av dataen for å forberede meg. Oppdaga imidlertid svakheter med det når jeg gjorde det (før sommerferien) – IP'en min ble automatisk blokkert i 24 timer hver gang jeg trykka på rediger (som oftest ved feiltak), så jeg måtte avblokkere en masse når jeg var ferdig. Så det kan muligens være en bedre ide å blokkere via nettleser om det skulle bli sånn. Jon Harald Søby 5. sep 2005 kl.14:57 (UTC)

Jeg er enig med Jhs. Man kan uansett avblokkere de automatiske IP-blokkeringene. Går det forresten ikke ann å slå av automatisk blokkering av shared ip, for hver enkelt blokk? Thor-Rune Hansen 5. sep 2005 kl.15:27 (UTC)

Du kan ikke slå det av. Et av problemene her er at selv om du forstår hvordan dette fungerer, er erfaringen på wikipediaer med mange administratorer at det blir kluss med dette – og det begynner å bli en del her. Blokkeringsfunksjonen er ikke ment å skulle brukes til dette, og derfor er det ikke lagt inn en slik funksjon. Det som går, og som gjøres på andre prosjekter, er at vi legger inn i retningslinjene noe slikt som dette etter avsnittet om at man ikke kan selvblokkere:
«Registrerte brukere som ønsker en blokkering fordi de trenger en ferie fra Wikipedia for å vie seg til studier eller jobb, eller for å kurere wikiholisme, kan be en administrator om å blokkere seg i en bestemt periode. Den som blokkerer har et ansvar for å holde øye med blokkeringen, slik at det ikke oppstår utilsiktede blokkeringer av IP-adresser.» Cnyborg 5. sep 2005 kl.17:38 (UTC)
Da tenker jeg vi bør avblokkere "Norsk Wikipedia"... Uansett, det siste høres bra ut. Thor-Rune Hansen 5. sep 2005 kl.18:22 (UTC)
Bruker:Norsk Wikipedia er blokkert fordi det er et upassende brukernavn, og det har vel ikke vært noe problem der, har det? Cnyborg 5. sep 2005 kl.20:09 (UTC)
Jo, fordi da vil alle IPer han har logget inn på før blitt blokkert òg. Det er jo ikke snakk om en livstidsblokkering på personen som brukte brukernavnet. Thor-Rune Hansen 6. sep 2005 kl.06:11 (UTC)
Hvis det opprettes et nytt brukernavn fra samme IP, etter at den/de er åpnet igjen, er det ikke noe problem. I dette tilfellet var det ikke noen vanskeligheter, fordi personen hadde et eget brukernavn. --Cnyborg 6. sep 2005 kl.08:27 (UTC)

Oppgradering til offisielle retningslinjerRediger

Har vært litt stille her en stund. Skulle vi tatt en siste gjennomgang og så vurdert en oppgradering til offisielle retningslinjer? --Eddi (Snakk) 11. nov 2005 kl.19:00 (UTC)

Jeg tolker stillheten dithen at det ikke var så mange som hadde noe å innvende; en annonsering på Tinget og en avstemning her kunne vel være greit. Det er en endring jeg kunne tenke meg å vurdere først; under forstyrring av Wikipedia kunne jeg tenke meg å gjøre to endringer:
  • «For dynamiske IP-adresser bør blokkeringen vare i 24 timer.»
foreslås endret til:
  • «For dynamiske IP-adresser bør blokkeringen vare fra 1 til 24 timer. Ved gjentatte forstyrrelser fra samme IP-adresse kan administratorer vurdere lengre blokkering og eventuelt blokkering av IP-området.
  • «Brukere bør advares før de blokkeres.»
foreslås endret til:
  • «Brukere bør advares før de blokkeres, såfremt man ikke anser at dette bare gir brukeren mer tid til å vandalisere artikler.»
Jeg tror det er nokså uproblematiske endringer, ut fra hva som har vært skrevet i andre diskusjoner. Jeg tror det er greit at reglene har rom for litt skjønn på disse punktene. Den første er ment å hindre at vi bruker 24 timer som minste tid og dermed risikerer at skoler og biblioteker blir utestengt over for lang tid (med 1-3 timers blokkering vil de fleste vandaler finne på noe annet eller gå til en annen maskin), og den andre er for å hindre at noen tar «bør» for alvorlig og alltid gir advarsel, selv om det dreier seg om pågående vandalisme fra en åpenbart useriøs bruker.Cnyborg 11. nov 2005 kl.19:49 (UTC)
Sånn, da er forandringene gjort. Kan sida oppgraderes til en offisiell retningslinje nå? Jon Harald Søby 24. apr 2006 kl.20:37 (UTC)
Det har ved flere tilfeller de siste månedene vært referert til forslaget som om det allerede er gjeldende retningslinjer. Kan ikke se at noen har protestert. Akklamasjon. --Eddi (Snakk) 24. apr 2006 kl.23:33 (UTC)

Det er en del IP'er som bedriver gjentatt vandalisme. 24 timer gir veldig liten mulighet til å stenge disse effektivt. — Jeblad 24. apr 2006 kl.23:51 (UTC)

Det er stort sett meg og noen få andre som bekjemper vandalisme på dagtid, og noen grense på 24 timer blir latterlig. Hver eneste ukedag må vi blokkere en haug med IP-adresser med lang blokkeringshistorikk. Så lenge vi kun er 1-3 administratorer på dagtid, må vi kunne blokkere disse for mye lenger tid. Vennligst se igjennom rc og blokkeringsloggen for en vanlig ukedag for å få et inntrykk av den krigen vi kjemper. --–Duffman 25. apr 2006 kl.10:23 (UTC)

Nye blokkeringsmuligheterRediger

Det er nå kommet no nye avkryssingsbokser på blokkeringssiden. Vi kan nå blokkere en IP-adresse men likevel tillate registrerte brukere å logge inn fra den ip-adressen. Det er også mulig å hindre eller tillate at det lages nye kontoer fra aktuell IP-adresse. ZorroIII 12. jul 2006 kl.08:23 (UTC)

La til dette i teksten om redigering fra blokkerte adresser. Mvh Røed (d · en) 6. sep 2006 kl. 19:59 (UTC)

Forstyrring av WikipediaRediger

Vi bør ha en passasje som omfatter personangrep, trolling, kverulering og lignende oppførsel som forstyrrer arbeidsroen på Wikipedia. Blokkering i slike tilfeller bør bare skje dersom denne oppførselen vedvarer og er til forstyrrelse for Wikipedia, og forsøk på å tilsnakke brukeren ikke gir resultater. Spesielt angrep på brukere har vi hatt en praksis for å ikke tolerere. Kph 6. sep 2006 kl. 10:01 (UTC)

Jeg er skeptisk til setningen «eller der brukeren også kommer med seriøse bidrag» i avsnittet om forstyrring. Det kan tolkes som at dersom man skriver noe fornuftig så kan man ellers forstyrre så mye som som man vil. Kph 6. sep 2006 kl. 10:04 (UTC)


BrukernavnRediger

Brukernavn som strider mot retningslinjene for Wikipedia, f.eks. støtende eller useriøse brukernavn, eller navn på kjente eller avdøde personer, kan blokkeres dersom det anses som nødvendig. Blokkeringen bør forklares på brukerdiskusjonssiden, og brukeren bør oppfordres til å selv be en byråkrat om å endre brukernavnet.

Når man blokkerer på denne måten er det ønskelig at personen får mulighet til å opprette en ny konto. Når man foretar blokkeringen bør man passe på å krysse av slik at brukeren får opprette en ny konto. Dette gjelder likevel ikke for kontoer som er brukt til vandalisme e.l.

Denne teksten er sannsynligvis ikke korrekt. Jeg tror ikke det er mulig å tillate opprettelse av ny konto ved blokkering av brukernavn, selv om det er et avkryssingsfelt for det. ZorroIII 12. sep 2006 kl. 18:00 (UTC)
Dersom teksten ikke avspeiler de tekniske realitetene er det uproblematisk å endre den, også etter at at vi evt. har vedtatt retningslinjene. Kph 12. sep 2006 kl. 18:04 (UTC)
Hadde jeg vært sikker hadde jeg endra direkte, men dette er litt vagt dokumentert, må vel grave meg ned i kildekoden for å finne svaret. ZorroIII 13. sep 2006 kl. 06:11 (UTC)
Dette er vel ikke noe stort problem å håndtere dersom det dukker opp. Det er uansett en bedre løsning om en byråkrat avblokkerer og gir brukeren nytt navn enn om det opprettes et nytt brukernavn. Cnyborg 13. sep 2006 kl. 08:24 (UTC)

Klargjøring av «konflikt»Rediger

«Konflikt» betyr i den sammenhengen ordet er brukt i retningslinjene at det er en saklig uenighet/redigeringskrig mellom etablerte brukere om en eller flere konkrete artikler. Selvsagt er «konflikt» noe som «takes two», dvs. noe begge må delta i. Kph 18. sep 2006 kl. 20:18 (UTC)

Det er nok likevel ikke utenkelig at konfliktmannen kan komme i konflikt med seg selv. -- Duffman, 18. sep 2006 kl. 20:20 (UTC)
Men legger man konfliktmannen tilside har Kph et godt poeng, det er ikke slik at innblanding i en diskusjon nødvendigvis forhindrer at man blokkerer. Det er dersom man er en hovedperson i en uenighet/redigeringskrig at man må være meget tilbakeholden; det er også da anklager om misbruk av adminrettigheter lettest vil komme. Cnyborg 18. sep 2006 kl. 20:32 (UTC)

SkjønnRediger

Beklager, men jeg klarer ikke sånn skjønn. Hvor mange personangrep skal til? Ett, to, hundre, tjue? Hvor mye vandalisme? Dette må stå ellers må jeg for alltid stå med 0 blokkeringer. — Marcus 20. sep 2006 kl. 14:12 (UTC)

Det går ikke an å sette skjønn ned på papiret. Det avhenger ikke bare av antallet tilfeller, men også forholdet mellom seriøse redigeringer og problemredigeringer, alvorsgraden og andre faktorer. For eksempel er det uproblematisk å blokkere en anonym bruker som kun har bidratt med vandalisme etter bare et par tilfeller, mens en registrert bruker som har kommet med seriøse bidrag må vurderes annerledes (blant annet er det lettere å nå frem til en registrert bruker med en advarsel). Det er også uproblematisk å langtidsblokkere en IP som det regelmessig kommer bare vandalisme fra, men hvis det hovedsaklig er gode redigeringer fra adressen dreier det seg kanskje om en offentlig maskin hvor det er en som er innom for en kort periode. Dette må du bare bruke magefølelsen på. Hvis du er usikker er det bedre å sette en kort blokkering, eller eventuelt spørre en annen administrator. Når du har spurt noen ganger får du sikkert et klarere bilde av prosessen. Cnyborg 20. sep 2006 kl. 14:58 (UTC)

PresiseringerRediger

Jeg har lagt inn to presiseringer. De endrer ikke på noe innholdsmessig i retningslinjene, men får ting frem mer klart. Kph 23. sep 2006 kl. 14:43 (UTC)

IP-adresser som kommer med truslerRediger

Hva gjør man med IP-adresser som kommer med trusler? Så vidt jeg har forstått, bør ikke IP-adresser blokkeres for lenge, fordi de ofte deles av mange personer (korriger meg hvis jeg tar feil, blokkering er ikke den administratorfunksjonen jeg har brukt mest). Likevel bør dette etter min mening ikke få gå ustraffet. Jeg snakker i dette tilfellet om 66.233.247.12, se Spesial:Contributions/66.233.247.12 og Spesial:Log/delete&page=Brukerdiskusjon:72.134.40.171 for eksempler på denne brukerens "bidrag".

Dette aktuelle tilfellet ser dessuten ut til å være en konflikt som har oppstått på en: (se en:Wikipedia:Requests for checkuser/Case/ForestH2). Hvis blokkeringen blir for kort, har den i realiteten ingen effekt, siden brukeren bare ser ut til å stikke innom en gang i mellom. Einar Myre 12. nov 2006 kl. 11:40 (CET)

Hvis sjansen ikke er veldig stor for at flere blir rammet (f.eks. fordi adressen tilhører et bibliotek e.l.) kan du blokkere for en god stund, gjerne en uke eller to, eller en måned hvis det er nødvendig. Kph 12. nov 2006 kl. 11:46 (CET)

Torblokkeringsboten og «Anonyme og åpne proxyer»Rediger

for øyeblikekt remgår det av Wikipedia:Blokkering#Anonyme og åpne proxyer at det ikke går noen robot som gjør automatisk blokkering, noe som ikke stemmer. Jeg foreslår at det skrives inn en tekst som omtaler hva Bruker:torblokkeringsbot gjør og hva det får for konsekvenser for brukere. — Jeblad 7. aug 2007 kl. 09:03 (CEST)

Publisering av personlige opplysningerRediger

Vi har allerede noen avsnitt som strengt tatt dekker dette («Personangrep som setter brukere i fare», «Forstyrring av Wikipedia», «Blokkerte brukere»), men jeg foreslår at vi presiserer følgende:

«Publisering av personlige opplysninger om personer som ikke er offentlig kjent, kan medføre blokkering dersom situasjonen tilsier det. Lengden er opp til administratoren som utfører blokkeringen.»

«Publisering av personlige opplysninger om Wikipedia-brukere, som ikke er gjort tilgjengelig av brukeren det gjelder, medfører blokkering dersom situasjonen tilsier det (f.eks. dersom det er klart at det dreier seg om «stalking»). Dette gjelder uansett hvor informasjonen blir publisert. Lengden er opp til administratoren som utfører blokkeringen, men bør være på ubestemt tid i alvorlige tilfeller».

Hvis det ikke er innsigelser blir denne presiseringen satt inn om en uke. Kph 17. jan 2008 kl. 14:51 (CET)

Blokkere seg selvRediger

(Se også #WIkiferier lenger opp)

Det er ikke lenger noen tekniske grunner til at man ikke kan blokkere seg selv, da man kan velge å ikke blokkere tilhørende IP-adresse samtidig. Er det andre grunner til å fortsatt ikke tillate slik blokkering? ZorroIII 17. feb 2008 kl. 18:43 (CET)

Vi bør også ta stilling til hvordan vi skal forholde oss til brukere som ber administratorene om å bli blokkert fordi brukeren ønsker en wikiferie. Problemstillingen er mer eller mindre den samme selv om brukeren da teknisk sett ikke blokkerer seg selv. - Soulkeeper (diskusjon) 16. apr. 2019 kl. 12:21 (CEST)

Etablert brukerRediger

Begrepet etablert bruker bør fjernes fra retningslinjene, da Wikipedia-samfunnet later til å nekte å definere det. - Soulkeeper 29. mar 2008 kl. 12:50 (CET)

Jeg har ikke inntrykk av at det var tilfelle – de fleste så ikke noe problem med å reflektere rundt begrepet, men hvis en person setter seg så sterkt imot gidder jeg ikke bruke mer tid på en side som strengt tatt ikke er livsnødvendig. Jeg ser ikke noe problem ved å beholde dagens praksis der administratorer tolker begrepet ved behov. Vi har flinke administratorer som er istand til dette og som også ved behov diskuterer slike tolkninger med hverandre. Det er grunner til at vi opererer med visse fartstids- og seriøsitetskrav i enkelte sammenhenger. Jfr. det nylige sokkedukketeateret på WP:A så mener jeg det feil vei å gå å avskaffe alle slike krav. Kph 29. mar 2008 kl. 13:02 (CET)
Etablerte brukere er det samme som påloggede brukere. --2A02:2121:28B:526B:6C96:3684:7564:D0E 26. jun. 2020 kl. 11:16 (CEST)

Anonyme og åpne proxyerRediger

Seksjonen Wikipedia:Retningslinjer for blokkering#Anonyme og åpne proxyer trenger vedlikehold. Den er hverken i samsvar med dagens situasjon når det gjelder statiske vs dynamiske IP-adresser, hvordan blokkering skjer eller nytteverdi av Tor som informasjonskanal, og er i tillegg selvmotsigende. — Jeblad 14. feb 2012 kl. 08:39 (CET)

Forslag til ny tekst
Administratorer kan blokkere IP-adressene til anonyme, åpne proxyer etter eskalering på ordinært vis fra en – 1 – måned og inntil seks – 6 – måneder etter påvist vandalisme. Levetiden til proxyer er ofte kort og knyttet til hvor lenge de beholder en gitt dynamisk adresse, og det er derfor uønsket med varig blokkering. Blokkering av anonyme og åpne proxyer skal gjøres uten at bidrag fra registrerte brukere hindres.

Ny seksjonRediger

Kan noen legge til en seksjon om blokkering på grunn av sjikane? Jeg fant noen blokkerte brukere med denne begrunnelsen i Spesial:Blokkeringsliste. --2A02:2121:28B:526B:6C96:3684:7564:D0E 26. jun. 2020 kl. 11:15 (CEST)

Tilbake til prosjektsiden «Retningslinjer for blokkering».