Wikipedia-diskusjon:Ignorer alle regler

Aktive diskusjoner

Er denne vedtatt gjennom konsensus?Rediger

Jeg ser denne siden er opprettet som en stubb nærmest og påklistret at den er retningslinje vedtatt gjennom konsensus. Jeg kan ikke se at dette stemmer. Og jeg mener dessuten at siden uten den nødvendige bakgrunn som man finner på den engelske siden har ganske liten verdi. __meco 30. okt 2006 kl. 00:45 (UTC)

Dette utsagnet fra Jimbo virker vedtagende på meg; NPOV har (så vidt jeg veit) heller aldri blitt vedtatt ved konsensus, men det er likevel policy. Ignorer alle regler er meget viktig for at det hele skal «gå opp», og er fra før av nevnt på Wikipedia:Fem søyler som en av våre nøkkelretningslinjer. (Og hva med den engelske er det som gir den nødvendige bakgrunn?) Jon Harald Søby 3. nov 2006 kl. 15:22 (UTC)
«Ignorer alle regler» er en filosofi som jeg mener bør utlegges i et essay hvis det skal ha noen mening, ellers vil det ikke bli forstått. __meco 3. nov 2006 kl. 17:53 (UTC)
«Regler har vi for å vite når vi gjør unntak fra dem». Begrunnede unntak vil alltid bli vurdert som nødvendige - av og til med full rett, andre ganger som en «midlertidig ordning».(les: semi-permanent og etterhvert sementert ordning). Kampen mellom regelstyring og fullt anarki går langt tilbake i vår historie (Jfr. 1. Mosebok, der det startet med bare en regel: Ikke spis!). Mecos tanke om et essay er ikke dum, men noen må lage det. -og hvem henger bjella på den katten? --Bjørn som tegner 26. sep 2007 kl. 10:35 (CEST)
Satte inn "Hvis noen gjør noe galt, er det ingen sak å rette det opp igjen." Er denne klar for konsensusdiskusjon nå? Iceblock 29. jan 2009 kl. 17:36 (CET)


EndringRediger

Har fjernet overflødig kommentar om at andre må være enige i endringene. Grrahnbahr (diskusjon) 31. mar 2012 kl. 19:11 (CEST)

Komm: Hvis en - - - ignorer dem er dårlig språk, så jeg rettet. Ellers bør det betones at dette gjelder forbedring av, så jeg kursiverte. Hadde vi alle vært skolert i paragrafrytteri, ville denne ha vært overflødig. Men en del diskusjoner kan kanskje begrenses en smule, siden evt. uenighet da vil måtte gå på hva som er forbedring eller ei. --Bjørn som tegner (diskusjon) 31. mar 2012 kl. 20:23 (CEST)
Jeg er ikke enig i at kommentaren var overflødig. Hvis andre er uenige i at dette er en forbedring, skal man ikke kunne bedrive paragrafrytteri med henvisning til denne regelen. Ved saklig uenighet skal ikke denne regelen komme til anvendelse; den er bare ment å anvendes enten ved enighet eller til å avskjære uenighet om formaliteter. Og ja, jeg har sett denne regelen vist til i forbindelse med saklig uenighet også, så jeg ser fordeler i å gjøre det forbeholdet eksplisitt. — the Sidhekin (d) 31. mar 2012 kl. 22:15 (CEST)
Jeg ser det potensielle problemet. Regelen uttrykker eksplisitt at regler kun kan brytes for å gjøre wikipedia bedre, så dersom en endring gjøres, på tvers av konsensus, er ikke dette en forbedring av wikipedia. Grrahnbahr (diskusjon) 31. mar 2012 kl. 22:50 (CEST)


Tilbakestiller, skal komme med nytt forslag. Grrahnbahr (diskusjon) 1. apr 2012 kl. 15:40 (CEST)
Tilbake til prosjektsiden «Ignorer alle regler».