Westgate Hotel

Westgate Hotel er en historisk bygning i Newport i Wales.

Westgate hotel

Den var opprinnelig en helt vanlig hotellbygning, men i 1839 brøt chartistopptøyene ut i byen, myndighetene brukte hotellet som fengsel og kulehull fra opprøret er fortsatt synlig i dørkarmen over hovedinngangen.

Bygingen er i nyere tid omgjort til et mindre butikk- og underholdningssenter.