Western Hemisphere Institute for Security Cooperation

Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHISC) er et amerikansk institutt i Columbus i Georgia i USA. Dets viktigste oppgave er å trene militære fra spansktalende deler av Latinamerika.

Treningsleiren og den forgjengerinstitusjon Escuela de las Américas (tidligere School of the Americas (SOA)) som ble grunnlagt i 1946 gav opplæring til over 60 000 latinamerikaniske militære. Frem til 1984 befant den seg i Panamakanalsonen.