Åpne hovedmenyen

Welfenfondet var et fond som ble opprettet etter den østerriksk-prøyssiske krig i 1866, og som bestod av den beslaglagte formuen til kongehuset i det tidligere kongeriket Hannover. Etter at Hannover ble annektert av kongeriket Preussen, fikk kongen tilkjent en erstatning. Disse pengene ble frosset den 2. mars 1867, og hans private formue ble beslaglagt for å fjerne det økonomiske grunnlag for hans aktiviteter.

Pengene ble flyttet til et hemmelig fond, som var oppkalt etter den hannoveranske kongefamiliens stamhus Welf. Formuen utgjorde 48 millioner reichsmark. Fondet ble forvaltet av en prøyssisk kommisjon i Hannover, og var øremerket «bekjempelsen av Welfisk uvesen».