Webfarger (sortert etter navn)

FargenavnRediger

Noen utvalgte farger (X11-webfarger) kan oppgis med fargens engelske navn. Her er de oppstilt alfabetisk:

Fargenavn Fargekode R G B
AliceBlue #F0F8FF 240 248 255
AntiqueWhite #FAEBD7 250 235 215
Aqua #00FFFF 0 255 255
Aquamarine #7FFFD4 127 255 212
Azure #F0FFFF 240 255 255
Beige #F5F5DC 245 245 220
Bisque #FFE4C4 255 228 196
Black #000000 0 0 0
BlanchedAlmond #FFEBCD 255 235 205
Blue #0000FF 0 0 255
BlueViolet #8A2BE2 138 43 226
Brown #A52A2A 165 42 42
BurlyWood #DEB887 222 184 135
CadetBlue #5F9EA0 95 158 160
Chartreuse #7FFF00 127 255 0
Chocolate #D2691E 210 105 30
Coral #FF7F50 255 127 80
CornflowerBlue #6495ED 100 149 237
Cornsilk #FFF8DC 255 248 220
Crimson #DC143C 220 20 60
Cyan #00FFFF 0 255 255
DarkBlue #00008B 0 0 139
DarkCyan #008B8B 0 139 139
DarkGoldenRod #B8860B 184 134 11
DarkGray #A9A9A9 169 169 169
DarkGrey #A9A9A9 169 169 169
DarkGreen #006400 0 100 0
DarkKhaki #BDB76B 189 183 107
DarkMagenta #8B008B 139 0 139
DarkOliveGreen #556B2F 85 107 47
Darkorange #FF8C00 255 140 0
DarkOrchid #9932CC 153 50 204
DarkRed #8B0000 139 0 0
DarkSalmon #E9967A 233 150 122
DarkSeaGreen #8FBC8F 143 188 143
DarkSlateBlue #483D8B 72 61 139
DarkSlateGrey #2F4F4F 47 79 79
DarkTurquoise #00CED1 0 206 209
DarkViolet #9400D3 148 0 211
DeepPink #FF1493 255 20 147
DeepSkyBlue #00BFFF 0 191 255
DimGrey #696969 105 105 105
DodgerBlue #1E90FF 30 144 255
FireBrick #B22222 178 34 34
FloralWhite #FFFAF0 255 250 240
ForestGreen #228B22 34 139 34
Fuchsia #FF00FF 255 0 255
Gainsboro #DCDCDC 220 220 220
GhostWhite #F8F8FF 248 248 255
Gold #FFD700 255 215 0
GoldenRod #DAA520 218 165 32
Grey #808080 128 128 128
Green #008000 0 128 0
GreenYellow #ADFF2F 173 255 47
HoneyDew #F0FFF0 240 255 240
HotPink #FF69B4 255 105 180
IndianRed #CD5C5C 205 92 92
Indigo #4B0082 75 0 130
Ivory #FFFFF0 255 255 240
Khaki #F0E68C 240 230 140
Lavender #E6E6FA 230 230 250
LavenderBlush #FFF0F5 255 240 245
LawnGreen #7CFC00 124 252 0
LemonChiffon #FFFACD 255 250 205
LightBlue #ADD8E6 173 216 230
LightCoral #F08080 240 128 128
LightCyan #E0FFFF 224 255 255
LightGoldenRodYellow #FAFAD2 250 250 210
LightGrey #D3D3D3 211 211 211
Fargenavn Fargekode R G B
LightGreen #90EE90 144 238 144
LightPink #FFB6C1 255 182 193
LightSalmon #FFA07A 255 160 122
LightSeaGreen #20B2AA 32 178 170
LightSkyBlue #87CEFA 135 206 250
LightSlateGrey #778899 119 136 153
LightSteelBlue #B0C4DE 176 196 222
LightYellow #FFFFE0 255 255 224
Lime #00FF00 0 255 0
LimeGreen #32CD32 50 205 50
Linen #FAF0E6 250 240 230
Magenta #FF00FF 255 0 255
Maroon #800000 128 0 0
MediumAquaMarine #66CDAA 102 205 170
MediumBlue #0000CD 0 0 205
MediumOrchid #BA55D3 186 85 211
MediumPurple #9370D8 147 112 216
MediumSeaGreen #3CB371 60 179 113
MediumSlateBlue #7B68EE 123 104 238
MediumSpringGreen #00FA9A 0 250 154
MediumTurquoise #48D1CC 72 209 204
MediumVioletRed #C71585 199 21 133
MidnightBlue #191970 25 25 112
MintCream #F5FFFA 245 255 250
MistyRose #FFE4E1 255 228 225
Moccasin #FFE4B5 255 228 181
NavajoWhite #FFDEAD 255 222 173
Navy #000080 0 0 128
OldLace #FDF5E6 253 245 230
Olive #808000 128 128 0
OliveDrab #6B8E23 107 142 35
Orange #FFA500 255 165 0
OrangeRed #FF4500 255 69 0
Orchid #DA70D6 218 112 214
PaleGoldenRod #EEE8AA 238 232 170
PaleGreen #98FB98 152 251 152
PaleTurquoise #AFEEEE 175 238 238
PaleVioletRed #D87093 216 112 147
PapayaWhip #FFEFD5 255 239 213
PeachPuff #FFDAB9 255 218 185
Peru #CD853F 205 133 63
Pink #FFC0CB 255 192 203
Plum #DDA0DD 221 160 221
PowderBlue #B0E0E6 176 224 230
Purple #800080 128 0 128
Red #FF0000 255 0 0
RosyBrown #BC8F8F 188 143 143
RoyalBlue #4169E1 65 105 225
SaddleBrown #8B4513 139 69 19
Salmon #FA8072 250 128 114
SandyBrown #F4A460 244 164 96
SeaGreen #2E8B57 46 139 87
SeaShell #FFF5EE 255 245 238
Sienna #A0522D 160 82 45
Silver #C0C0C0 192 192 192
SkyBlue #87CEEB 135 206 235
SlateBlue #6A5ACD 106 90 205
SlateGrey #708090 112 128 144
Snow #FFFAFA 255 250 250
SpringGreen #00FF7F 0 255 127
SteelBlue #4682B4 70 130 180
Tan #D2B48C 210 180 140
Teal #008080 0 128 128
Thistle #D8BFD8 216 191 216
Tomato #FF6347 255 99 71
Turquoise #40E0D0 64 224 208
Violet #EE82EE 238 130 238
Wheat #F5DEB3 245 222 179
White #FFFFFF 255 255 255
WhiteSmoke #F5F5F5 245 245 245
Yellow #FFFF00 255 255 0
YellowGreen #9ACD32 154 205 50