Åpne hovedmenyen

Wanke nicht, mein Vaterland

Minnesmerke over Bellmann og Chemnitz, komponist og tekstforfatter.

Wanke nicht, mein Vaterland, også kjent som Schleswig-Holstein-Lied, er den tyske delstaten Schleswig-Holstein sin nasjonalsang. Melodien ble skrevet av Carl Gottlieb Bellmann (1772–1862), kantor ved Sankt Johannis Kloster i Slesvig, til Schleswiger Sängerfest i 1844. Den fikk opprinnelig en tekst skrevet av Karl Friedrich Straß, men en ny tekst ble skrevet av Matthäus Friedrich Chemnitz (1815–1870).

Teksten uttrykker et ønske om at Schleswig-Holstein må bli gjenforent, uavhengig og tysk, og hadde et politisk budskap mot personalunionen med Danmark. Denne unionen opphørt etter andre slesvigske krig i 1864 da hertugdømmene Slesvig og Holstein ble erobret av Preussen og Østerrike, og til slutt innlemmet i Preussen. Etter folkeavstemmningen i 1920 ble den nordlige del av Schleswig (Nordslesvig, Sønderjylland) en del av Danmark.