Wanke nicht, mein Vaterland

Wanke nicht, mein Vaterland, også kjent som Schleswig-Holstein-Lied, er den tyske delstaten Schleswig-Holstein sin nasjonalsang. Melodien ble skrevet av Carl Gottlieb Bellmann (1772–1862), kantor ved Sankt Johannis Kloster i Slesvig, til Schleswiger Sängerfest i 1844. Den fikk opprinnelig en tekst skrevet av Karl Friedrich Straß, men en ny tekst ble skrevet av Matthäus Friedrich Chemnitz (1815–1870).

Minnesmerke over Bellmann og Chemnitz, komponist og tekstforfatter.

Teksten uttrykker et ønske om at Schleswig-Holstein må bli gjenforent, uavhengig og tysk, og hadde et politisk budskap mot personalunionen med Danmark. Denne unionen opphørt etter andre slesvigske krig i 1864 da hertugdømmene Slesvig og Holstein ble erobret av Preussen og Østerrike, og til slutt innlemmet i Preussen. Etter folkeavstemmningen i 1920 ble den nordlige del av Schleswig (Nordslesvig, Sønderjylland) en del av Danmark.