William Walcher

(Omdirigert fra Walcher av Durham)

William Walcher (død 14. mai 1080) var biskop av Durham fra 1071. Walcher var den første normanner som hadde dette bispedømmet og ble utpekt av Vilhelm I av England. Han var først fyrstebiskop (eller jarl-biskop) og ble siden i tillegg også jarl, og samlet således både geistlig og verdslig makt i én person. Han ble jarl for jarldømmet Northumbria etter Waltheofs opprør, avsetting og henrettelse i 1075. Waltheof hadde vært en nær venn og bygget en festning i Durham for sin biskop.

Walcher var from religiøs leder, men en inkompetent verdslig leder. Han ble fjernet fra begge sine posisjoner i 1080 og ble myrdet i Gateshead den 14. mai 1080. Hans etterfølger i Northumbria var Aubrey de Coucy, og William of Saint Carilef ble den neste fyrstebiskop, men ikke jarl.


Forgjenger:
 Egelwin 
Biskop av Durham
Etterfølger:
 William de St. Carilef 
Forgjenger:
 Waltheof II 
Jarl av Northumbria
Etterfølger:
 Aubrey de Coucy