Walborg og Karin Jota

Walborg og Karin Jota (døde etter 1350) var to svenske kvinner som ifølge legenden ble oppnevnt til tjenestemenn i retten etter Svartedøden. Hvis legenden er sann, hadde de en unik posisjon for sin tid. Legenden sier at når dommerne i fylket Värmland satt sammen i retten etter at Svartedøden hadde passert Sverige i 1350, var de to medlemmer for lite. I stedet for de fastsatte tolv tjenestemennene, var bare ti igjen. Det var ikke mulig å velge to nye menn til å fylle plassene, siden så mange døde under pesten. Dommerne besluttet derfor å tilkalle disse to kvinnene, Karin Jota fra Kallhyttan og Walborg fra Nordmarkshyttan, for å fylle de ledige plassene slik at tallet ble komplett. Dette var ikke bare formelle posisjoner. De to kvinnene deltok aktivt i saker i retten. Ifølge legenden hadde dommeren stor respekt for deres dømmekraft og visdom, han ofte spurt om deres meninger og råd, og fulgte dem ofte.