Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure

teknisk standard for måling av eksosutslipp, drivstofforbruk og rekkevidde for biler
(Omdirigert fra «WLTP»)

Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure (WLTP) er en internasjonal prosedyre for å teste kjøretøyer som personbiler og lette lastebiler ment for laboratorier. Den trådte i kraft i 2017 og erstattet da New European Driving Cycle (NEDC). Prosedyren er utviklet under ledelse av FNs økonomiske kommisjon for Europa. Den fokuserer på harmoniserte tester for å jevnføre kulldioksidutslipp, drivstofforbruk, miljøfarlige utslipp og rekkevidde. Den har en spesielt utviklet kjøresekvens, WLTP-kjøresyklus, som belaster kjøretøyet i forskjellige temperaturer samt stimulerer forskjellige terrengforhold og trafikkforhold.[1]

Testbeskrivelse rediger

Tester gjennomføres ifølge etablerte regler som er inndelt i ulike klasser, avhengig av kjøretøyenes effekt/vekt-forhold, PWr, i enheten kilowatt per tonn, kW/tonn. Inndelingen består av tre forskjellige klasser:

  • Klasse 1 – kjøretøy med lavt effekt/vekt-forhold, PWr, mindre enn eller likt med 22.
  • Klasse 2 – kjøretøy med effekt/vekt-forhold større enn 22 og mindre enn eller likt med 34.
  • Klasse 3 – kjøretøy med høyt effekt/vekt-forhold, større enn 34.

Referanser rediger