Vorde er et gammelt enhetsmål som har blitt benyttet i Skandinavia siden norrøn tid, ofte i forbindelse med telling av fisk. En vorde tilsvarte 10 enheter/stykker og utgjorde 1/24 meis, 1/8 øll eller 1/2 snes. Vorde er også synonymet med uttrykket knippe (med fisk) (jmfr. det norrøne uttrykket varða).

Uttrykket vorde stammer trolig fra siste ledd i det norrøne uttrykket landvarða (landvare), som var en avgift som skulle betales til grunneier eller kongsmakten for hver fisker (som fisket på eierens grunn).

Laquote.svghverr maðr, er á haf reri, skyldi gjalda konungi landvörðu, hvaðan sem hann fœri (det vil si reri á haf), en þat ero 5 fiskarRaquote.svg