Vor Tid (1908–1922) var et ukentlig magasin med Kyrre Grepp som redaktør og hans kone Rachel Grepp blant skribentene. Det hadde i sine beste år, før 1920, et opplag på 18 000.