Voodoo eller fransk: Vaudou er en religion som baserer seg på afrikanske stammereligioner med innslag av kristendom. Den praktiseres i Vest-Afrika og blant etterkommere av slaver i de karibiske landene og i USA. Santería er en beslektet karibisk religiøs tradisjon.

Et voodoo-alter i Abomey, Benin

Voodoo har sin bakgrunn tilbake i afrikanske religioner og dens røtter er sannsynligvis flere tusen år gamle. Ordet voodoo er avledet fra vodũ, som i de afrikanske gbespråk som fon, ewe, og andre beslektete språk (overført fra dagens Ghana til Benin), betyr «ånd» eller «guddommelig vesen». Som religion er den å betrakte som en hybrid av flere tradisjoner og trosretninger, noe som gjør den meget dynamisk og samtidig vanskelig å få grep om.

Voodoo-versjonen folk flest kjenner til i dag, med bla. hodeløse kyllinger, voodoodukken, velsignelser og besvergelser, er den haitiske formen, som på 1700-1800 tallet fra utsiden ble sett på som djeveldyrkelse.

Eksterne lenker rediger