Vombiskinn

Vombiskinn er betegnelsen på brokk hos gårdsdyr, spesielt sau.

Årsak og symptomRediger

Vombiskinn er en tilstand der innvollene kommer ut forbi muskellaget som utgjør bukveggen og danner en kul under huden. Man ser ofte at sauen har en utposning på magen, men det kan også oppstå ved lysken. Vombiskinn kan skyldes påkjørsel, stanging eller som en komplikasjon mens søyen bærer lam. Tilstanden kan gradvis forverres, slik at et inngrep eller nødslakt kan være påkrevd.

BehandlingRediger

Lukking av brokket eller kirurgisk inngrep er mulige tiltak en veterinær kan bidra med.[1] I tillegg finnes det "brokkbind" eller magebånd for sau i handelen. Sauer med vombiskinn må ikke sendes på utmarksbeite eller jages på. En må heller ikke sette lam på søyer med brokk.

ForebyggingRediger

For å unngå vombiskinn blant søyer før lamming, bør søyene ikke flyttes unødig og de bør få høy, ikke bare surfôr.[2] Spesielt gjelder dette søyer som berer på mer enn to lam. Vombiskinn kan også muligens ha en arvelig komponent.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ DEHGHANI, S. N., M. NASROLLAHY: Autogenous skin transplant for repair of traumatic ventral hernia in sheep. Vet. arhiv 76, 269-274, 2006
  2. ^ a b «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 28. september 2007. Besøkt 7. april 2007.