Deutsche Volkspolizei (DVP) – for det meste bare kalt Volkspolizei (VP) (folkepolitiet) – var politiet i DDR. Polititjenestemennene ble i vesttysk språkbruk gjerne omtalt som VoPos.

Framvekst rediger

Allerede 1. juni 1945 ble Volkspolizei innført i den sovjetiske okkupasjonssonen i Tyskland. Fra 1952 ble det etter sovjetisk forbilde innført Abschnittsbevollmächtigte (ABV). En slik lokal polititjenestemann ble tilvist en bydel eller landsby der han var ansvarlig for ro og orden. En ABV patruljerte distriktet sitt og ideelt sett skulle publikum kunne ta opp problemer med ham. Interessert borgere kunne melde seg som frivillige hjelpere for VP.

Organisasjon rediger

VP var underlagt innenriksministeren i DDR. Fra 1963 hadde han også tittel som sjef for VP. Videre nedover var Volkspolizei inndelt i distrikter i henhold til de administrative enhetene i DDR-staten.

VP var inndelt i tjenestegrenene ordenspoliti, trafikkpoliti, kriminalpoliti og transportpoliti. Den siste var ansvarlig for sikring av jernbanestasjoner og andre anlegg tilhørende Deutsche Reichsbahn (de østtyske statsbanene). I tillegg hadde VP en avdeling kalt Abteilung Paß- und Meldewesen som stod for passutstedelse og folkeregistrering. For å understreke VPs rolle som en bevæpnet etat hadde tjenestemennene militære gradsbetegnelser som f. eks. løytnant.

Til VP hørte også 21 avdelinger med beredskapstropper, til sammen 12 000 – 15 000 mann. Vanligvis fantes en enhet i hvert av de administrative distriktene i DDR, men noen folkerike og viktige distrikter hadde to eller tre. Disse beredskapstroppene var utstyrt med lette og middelstunge infanterivåpen, vannkanoner og pansrede personellkjøretøyer. Kommunistpartiet (SED) la stor vekt på at disse polititroppene skulle være politisk pålitelige og kunne brukes til å kontrollere sosial uro og eventuelle opprør slik det skjedde ved 17. juni-opprøret i 1953.

I likhet med Ministerium für Staatssicherheit hadde også VP såkalte uoffisielle medarbeidere, det vil si angivere blant befolkningen. Da DDR ble gjenforent med Vest-Tyskland 3. oktober 1990 ble politimyndigheten overført til de nye delstatene. Ca. 40 prosent av VPs politifolk måtte da gå ut av tjenesten.

Politigrader rediger

Tjenestegrader i Volkspolizei
Volkspolizei NVA Overs. VP Norsk motstykke
Vaktmester
Anwärter der VP Soldat Aspirant Politiaspirant
Unterwachtmeister der VP Gefreiter Undervaktmester
Wachtmeister der VP Stabsgefreiter Vaktmester Konstabel
Underbefal
Intet tilsvarende i VP Unteroffizier - - --
Oberwachtmeister der VP Unterfeldwebel Overvaktmester Overkonstabel
Hauptwachtmeister der VP Feldwebel Hovedvaktmester Betjent
Meister der VP Oberfeldwebel Mester Førstebetjent
Obermeister der VP Stabsfeldwebel Overmester Overbetjent
Spesialistoffiserer
Intet tilsvarende i VP
Offiserer
Unterleutnant der VP Unterleutnant Underløytnant Intet tilsvarende
Leutnant der VP Leutnant Løytnant Politifullmektig
Oberleutnant der VP Oberleutnant Overløytnant
Hauptmann der VP Hauptmann Kaptein Politiadjutant
Major der VP Major Major Politiinspektør
Oberstleutnant der VP Oberstleutnant Oberstløytnant Visepolitimester
Oberst der VP Oberst Oberst Politimester
Generalmajor der VP Generalmajor Generalmajor Assisterende politidirektør
Generalleutnant der VP Generalleutnant Generalløytnant Politidirektør
Generaloberst der VP Generaloberst Generaloberst Statssekretærer
Armeegeneral der VP Armeegeneral Armégeneral Justisminister

Eksterne lenker rediger

VP-tjenestemann (Abschnittsbevollmächtigter) i intervju i 1988