Vognskjul

Vognskjul er driftsbygninger for oppbevaring av vogner, kjerrer, sleder (sledeskjul) og redskap.

Vognskjul på Stenberg, Vestre Toten. Bygd mellom 1805 og 1826

For de som hadde trille eller karjol i tillegg til slede(r), høyvogn og kjerre, var vognskjulet nødvendig for å beskytte mot vind og vær. Mange andre så behovet da hestedrevne jordbruksredskaper ble almindelige. Plogen tok riktignok ikke så stor plass, men det gjorde harv og hesterive, for ikke å nevne slåmaskinen.

Motorisert landbruk var enda mere plasskrevende, og de fleste steder førte overgang til motorisert landbruk til at vognskjula forfalt eller ble revet.

Vognskjul ble bygd i all slags fasonger med flatt tak, skråtak eller saltak, med én, to eller tre dører. Over skjulet og under taket ble detr ofte plass til planker og annet som lot seg lagre liggende. Noen skjul fikk takhøyde nok til at det ble bygd hems.