Vita Annonis Minor

Anno II med modeller av klostre som han har grunnlagt (Vita Annonis Minor)

Vita Annonis Minor er et manuskript som inneholder en biografi av erkebiskop av Köln Anno II, og som fortsetter med hagiografier fra 1400-tallet. Manuskriptet skal ha blitt skrevet i kloster Siegburg omkring 1180. Det ble senere en besittelse hos kloster Grafschaft, selv om det er uenighet om når dette skjedde. Noen forfattere angir året 1186, mens andre regner det som mer sannsynlig at håndskriften ikke ankom klosteret Grafschaft før i 1374. Manuskriptet omtales første gang på midten av 1600-tallet av Kölns biskop og historiker Aegidius Gelenius i en liste over klosterets håndskrifter. Etter sekulariseringen, oppløsningen av hertugdømmet Westfalen og overføringen av dets område til landgrevskapet Hessen-Darmstadt, havnet manuskriptet i 1804 i hoffbiblioteket til Ludwig I av Hessen-Darmstadt i Darmstadt. Det befinner seg idag i Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt under katalognummeret Hs. 945.

Eksterne lenkerRediger