Vinkeloppløsning

Vinkeloppløsning, eller romlig oppløsning, beskriver evnen som en hvilket som helst avbildningsenhet, slik som et optisk eller radioteleskop, et mikroskop, et kamera, eller et øye, har til å skille små detaljer i et objekt. Det er dermed et av de viktigste målene på bildeoppløsning.