Vindsøkshund er en militær tjenestehund som har fått trening i å søke etter personell på land, i fra båt, for derigjennom å markere i hvilken retning menneskene befinner seg.

Vindsøkshunder utdannes ved Forsvarets hundeskole. En vindsøkshund har dessuten alltid en primærutdannelse, for eksempel som militær patruljehund. Utdannelsen kan også kombineres med andre tilleggsutdannelser.

Autoritetsdata