Vinaya er rammeverket av regler innenfor det buddhistiske klosterfellesskapet (som kalles sangha), og danner grunnlaget for de kanoniske tekstene som kalles Vinaya pitaka.

Ordet «vinaya» er det samme på pāli og på sanskrit, og kan oversettes med «utledning», «utdannelse» eller «disiplin».

Buddhas lærdommer deles gjerne inn i de to kategoriene «dharma» (som er læren), og «vinaya» (som er klosterdisiplinen).