Vinaya (pāli og sanskrit) er rammeverket av regler innenfor det buddhistiske klosterfellesskapet (som kalles sangha), og danner grunnlaget for de kanoniske tekstene som kalles Vinaya pitaka.

Ordet «vinaya» kan oversettes med «utledning», «utdannelse» eller «disiplin».

Buddhas lærdommer deles gjerne inn i de to kategoriene «dharma» (som er læren), og «vinaya» (som er klosterdisiplinen).