Villa

frittstående bolighus
(Omdirigert fra Villa (hus))

En villa er en form for enebolig. Villa kommer fra latin og betydde opprinnelig et hus på landet og fikk senere betydningen by (fransk ville). Romerne skilte mellom villa urbana eller villa suburbana, som lå i nærheten av en by, og villa rustica, som var en staselig landeiendom. Særlig den første ble oppført med stor kunstnerisk omhu.

Villa i New Zealand.

Fra slutten av 1800-tallet begynte man å bruke betegnelsen villa om et landsted eller en frittliggende bygning med omliggende hage, hvor bygningen var bestemt til bolig for en enkelt familie.