Vill Vest (blad)

Vill Vest var et tegneserieblad gitt ut av SE-bladene fra 1953 til 1990. Fram til 1972 nr 19 ble det gitt ut en gang pr uke i sjekkhefteformat, deretter ble det gitt ut annenhver måned i storformat.

Vill Vest i sjekkhefteformat, her fra 1961 og 1962.

Handlingen i bladet foregikk i «Det ville vesten» i siste halvpart av 1800-tallet.

Seriene som ble brukt ble i hovedsak tegnet av italienske EsseGesse. Fra starten i 1953 til 1968 nr 35 brukte en serien om Kaptein Miki. Fra 1968 nr 36 til 1976 nr 4 brukte en serien om Allan Kjempe. Fra 1976 nr 5 begynte en med Kaptein Miki igjen. Først kom det noen nye serier som ikke hadde vært brukt før, men etter noen tid begynte en med opptrykk av de gamle seriene i mer eller mindre kronologisk rekkefølge igjen.