Vigsteinen

Vigsteinen er en over to meter høy bautastein på gården Vigstein i Nannestad, Akershus. Den står ute i dyrket mark, omtrent 100 meter sør for rundkjøringen der Hans Gaarders vei kommer inn på fylkesvei 176, rett vest for den vestligste rullebanen på Gardermoen lufthavn.

Vigsteinen
Vigsteinen.jpeg
LandNorge Norge

Vigsteinen
60°12′42″N 11°04′33″Ø

Det er ikke uvanlig at det knytter seg sagn til bautasteiner, men ved Vigsteinen er det usedvanlig mye som fortsatt er levende på stedet.

Et opphavssagn forteller at en kveld for lenge siden kom en frigitt trell til gården og ba om husrom. Bonden nektet ham det, og jaget ham på dør. Trellen gikk, men da han var kommet ut på jordet vendte han seg om og lyste en forbannelse over bonden og gården. De skulle få se at han ikke lot seg fjerne så lett, og at det ville gå den ille som prøvde å fjerne ham. Og dagen etter var trellen blitt til stein, der ute på jordet; Vigsteinen.

Og der ble den stående, helt til en gang på 1800-tallet, da en grunneier på Vigstein gård fikk bruk for stein til en grunnmur, og han brukte Vigsteinen. Det er flere versjoner av hva som så skjedde. En tradisjon sier at et eller flere hus brant, en annen at en eller fler av kuene døde på bås. Uansett, Vigsteinen ble tatt ut av grunnmuren og satt på plass igjen på jordet, der den har stått siden.

En annen tradisjon er Vigsteinen som fruktbarhetssymbol, langt utover den rent idemessige assosiasjon med fallossymbol. Den var fruktbarhetsbringende. Barnløse koner kunne, langt ned mot vår egen tid komme langveis fra for å klappe på Vigsteinen. Dette skulle løse problemet.

I dag vet vi at Vigsteinen må ha vært del av et gravfelt fra jernalderen. Alle hauger vest for veien er slettet ved dyrking, men i skogen øst for veien ligger forsatt 24, tildels ganske store, gravhauger.

Eksterne lenkerRediger