For vignett som ornament og illustrasjon i bøker, se vignett (typografi).

Vignett (egentlig «liten vinranke») var opprinnelig et typografisk element i ei bok, i form av en grafisk figur eller liten, dekorativ tegning (av en drueklase) som ble trykt som avslutning av et kapittel. Seinere ble betegnelsen også brukt om små illustrasjoner som var plassert foran i bøkene eller markerte visuelle «pauser» mellom kapitlene. I nyere tid brukes begrepet om flere typer innledende kjenningsmerker, enten det er småtegninger i bøker, kjenningsmelodier/jingler i radioprogram eller åpningssekvensene i tv og film.

Vignetter i filmer og tv rediger

Betegnelsen vignett brukes om innledende presentasjonssekvenser til en film eller et tv-program. Ofte skiller vignetten seg ut visuelt, da enten ved å være løst med grafikk, animasjon eller stiliserte videoopptak.

Vignetten kan utover å ha en innrammende effekt på en film eller tv-serie, også brukes til å:

  1. Presentere produksjonsselskaper, samarbeidspartnere, skuespillere og/eller andre nøkkelpersoner.
  2. Presentere konsept/premiss.

Musikk brukt i vignetter til tv- og radioprogrammer oppnår tidvis en viss popularitet i seg selv. Eksempelvis har vignettmusikk fra flere dramaserier blitt publisert som egne musikkutgivelser.

Norske vignettkomponister rediger

Kjente komponister av vignettmusikk for tv i Norge:

Se også rediger