Victoriaelven

Victoriaelven (engelsk: Victoria River) er en elv i den nordvestlige delen av Nordterritoriet i Australia. Kilden ligger i Tanamiørkenen sørøst i Kimberley. Derifra renner den 560 kilometer før den renner ut i Joseph Bonaparte Gulf i Timorsjøen. Victoria er den lengste elven i Nordterritoriet. I elveoset ligger Legune (Joseph Bonaparte Bay) Important Bird Area som er ett viktig hekkeområde for sjøfugler.