Vi flyr var et norsk, populærvitenskapelig magasin med månedlige utgivelser og omhandlet alle typer flygning. Magasinet ble etablert under navnet Luftens Helter i 1956, med Finn Arnesen som redaktør. Bladet var utgitt av Bladkompaniet. Etter 68 utgivelser endret magasinet i 1961 navn til Vi flyr, men bladet var nummerert som 69 i rekken. Vi flyr kom med 58 utgivelser, og opphørte i 1967 etter utgave nummer 127.

Bladet var rettet mot flyinteressert ungdom. Hver utgave var på 34 eller 42 illustrerte sider. Vi flyr ble utgitt hver måned til og med 1964. I 1965 kom bladet med syv nummer, fire i 1966 og til sist to nummer i 1967. Etter dette gikk bladet inn.