Vi flyr var et norsk, populærvitenskapelig magasin med månedlige utgivelser og omhandlet alle typer flygning. Magasinet ble etablert under navnet «Luftens Helter» i 1956, med Finn Arnesen som redaktør. Bladet var utgitt av Bladkompaniet. Etter 68 utgivelser endret magasinet i 1961 navn til «Vi flyr», men bladet var nummerert som 69 i rekken. «Vi flyr» kom med 58 utgivelser, og opphørte i 1967 etter utgave nummer 127.[1]

Bladet var rettet mot flyinteressert ungdom. Hver utgave var på 34 eller 42 illustrerte sider. «Vi flyr» ble utgitt hver måned til og med 1964. I 1965 kom bladet med syv nummer, fire i 1966 og til sist to nummer i 1967. Etter dette gikk bladet inn.

Referanser rediger

  1. ^ B., Willy (1951-2010) (1996). Drømmenes marked: norske ukeblader, magasiner og hefter 1945-1995. Oslo: Bladkompaniet. s. 164. ISBN 8250935616.