Webserver

program som lagrer og utleverer data på internett
(Omdirigert fra «Vevtjener»)

En webserver eller vevtjener er i IT-terminologi et program (eventuelt også maskinen det kjører på) som lagrer og utleverer data på internett. Dataene kan hentes for eksempel med en nettleser via protokollene HTTP eller HTTPS.

Denne NeXT-arbeidsstasjonen (en NeXTcube) ble brukt av Tim Berners-Lee som den første webserveren på World Wide Web.

I tillegg til den grunnleggende funksjonen, å sende av sted etterspurte filer, vil en webserver typisk også ha andre muligheter. Noen webservere kan håndtere mange domener, slik at det utenfra ser ut som om det er snakk om separate maskiner, mens det i virkeligheten er den samme datamaskinen og samme webserverprogram. Det kan også være mulig å adskille filstrukturen som brukeren opplever fra strukturen som filene rent faktisk er plassert i. Dette gjør det mulig å flytte filer etter behov, uten at hjemmesidens struktur endres. Som regel vil det også være muligheter til å beskytte deler av webserverens innhold med passord og på den måten styre adgangen.

Eksempler på webservere

rediger

Som eksempler kan nevnes: Apache, Tux, Roxen og IIS.