Veterans Day

Veterans Day (Veterandagen) er en offentlig merkedag i USA som gir anerkjennelse til militære veteraner. Merkedagen er lagt til 11. november, årsdagen for våpenhvilen som betydde slutten på første verdenskrig 11. november 1918 klokken 11.

Parade i Madison, Wisconsin

Veterandagen skal hedre deltagere i første og andre verdenskrig, så vel som dem som har tjenestegjort i FNs fredsbevarende styrker og andre internasjonale operasjoner.

Veterandagen er en føderal offentlig fridag, som betyr at føderalt ansatte har fri, og at de fleste delstater også har gitt sine ansatte fri denne dagen.

USA har i tillegg en egen minnedag for falne, Memorial Day, som faller på første mandag i mai. De forente nasjoner har innstiftet en egen minnedag for deltagere i fredsbevarende styrker og erklært 29. mai til internasjonal dag for fredsbevarende personell.