Vestisen

havområde i Grønlandshavet

Vestisen er et havområde med is i vinterhalvåret som ligger nord for Island mellom Grønland og Jan Mayen. Det kalles også Vesterisen.[1]

Området ved Jan Mayen har hatt mye selfangst, da det i mars-april er et yndet ynglested for grønlandssel og klappmyss.[2] Isforholdene er imidlertid ustabile i dette området og varierer fra år til år. Over hundre norske fangstmenn har omkommet, blant annet i de tre ulykkene i Vestisen (1917, 1933 og 1952).[1]

De isdekte er nå på tilbakegang på grunn av global oppvarming. Dette har ført til nedgang i bestandene for dyrelivet, særlig for klappmyss som kaster ungene på Vestisen. Både mangel på egnede kasteområder og sulten isbjørn fra Svalbard er antatt å være ansvarlig for tilbakegangen.[3]

ReferanserRediger

  1. ^ a b «Vestisen». Norsk Polarhistorie. 
  2. ^ «Seltelletoket i Vestisen». Toktomtaler. Havforskningsinstituttet. 2012. Besøkt 14. mai 2017. 
  3. ^ Vinje Jenssen, E & Markusson, H.M. (2014). «Naturmiljøet på Svalbard blir dramatisk endret». Framsenteret. Besøkt 14. mai 2017.