Vestfrankerriket (latin: Francia occidentalis, også kjent som regnum Francorum occidentalium) er den eldste dannelsen av kongeriket Frankrike og var den vestlige delen av Frankerriket. Vestfrankerriket varte fra omtrent 840 til 987, og ble opprettet etter delingen av det karolingiske Frankerriket etter Ludvig den frommes død. Øst-vest-delingen satte seg gradvis, og adskilte kongedømmer oppstod.[1]

Vestfrankerriket (latin: Francia occidentalis.

Vestfrankerriket strakte seg lengre sør enn det moderne Frankrike, men ikke så langt øst, og omfattet ikke Lothringen, Alsace, nedre Burgund og Provence. I Bretagne og Catalonia (sistnevnte i all hovedsak en del av Spania) hadde de vestfrankiske kongene svært begrenset innflytelse. De vestfrankiske konger ble valgt av sekulære og geistlige magnater, og i det halve århundret mellom 888 og 936 ble de valgt vekselvis fra karolingerne og robertierne.[2]

Referanser

rediger
  1. ^ Bradbury, Jim (2007): The Capetians: Kings of France, 987–1328, s. 21. Sitat: «[d]ivision which gradually hardened into the establishment of separate kingdoms, notably East and West Francia, or what we can begin to call Germany and France.» (Oversatt: «[en] oppdeling som gradvis ble herdet, fram til dannelsen av separate kongeriker, i særlig grad Øst- og Vestfrankerriket, eller hva vi kan begynne omtale som Tyskland og Frankrike.»)
  2. ^ Lewis (1965): The Development of Southern French and Catalan Society, s. 179–180.

Litteratur

rediger
  • Bradbury, Jim (2007): The Capetians: Kings of France, 987–1328. London: Hambledon Continuum.
  • Coupland, Simon (1989): «The Coinages of Pippin I and II of Aquitaine» i: Revue numismatique, 6th series, 31, s. 194–222.
  • Koziol, Geoffrey (2006): «Charles the Simple, Robert of Neustria, and the vexilla of Saint-Denis» i: Early Medieval Europe 14 (4), s. 355–390.
  • Lewis, Archibald R. (1965): The Development of Southern French and Catalan Society, 718–1050. Austin: University of Texas Press.
  • MacLean, Simon (2003): Kingship and Politics in the Late Ninth Century: Charles the Fat and the end of the Carolingian Empire. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Nelson, Janet L. (1977): «Kingship, Law and Liturgy in the Political Thought of Hincmar of Rheims» i: English Historical Review 92, s. 241–279. Gjenopptrykt i Politics and Ritual in Early Medieval Europe (London: Hambledon, 1986), s. 133–172.
  • Richard, Alfred (1903): Histoire des Comtes de Poitou, bind 1 Paris: Alphonse Picard.
  • Smith, Julia M. H. (1992): Province and Empire: Brittany and the Carolingians. Cambridge: Cambridge University Press.