Alexela Sløvåg

renseanlegg for kjemikalier i Sløvåg, Sogn og Fjordane
(Omdirigert fra Vest Tank)
Tankanlegget i Sløvåg.

Alexela Sløvåg AS (tidligere Vest Tank) er et datterselskap av Alexela Norge Holding, som igjen er et datterselskap av Alexela Logistics AS, som er basert i Estland. Alexela Sløvåg ligger i Sløvåg i Gulen kommune.

Historie og Vest Tank-ulykkenRediger

Bedriften ble opprettet i år 2000 og baserte seg i Sløvåg, under navnet Hasan Tank. Senere ble navnet byttet til Vest Tank. Vest Tank spesialiserte seg på å motta og behandle såkalt slop, vaskevann fra vasking av tømte tanker på tankskip. Bedriften hadde kun konsesjon til å ta imot slop, avgrenset til max. 175 000 kubikkmeter i året (tilsvarer omtrent 175 000 tonn.) Slop inneholder 90 % vann og 10 % oljeprodukter.

I 2006 undertegnet bedriften en avtale med Trafigura om å ta imot avfall fra andre typer petroleumsproduksjon også. Dette gjorde at selskapet begynte å ta i mot og rense coker bensin. Det var denne aktiviteten, som bedriften ikke hadde tillatelse til, som førte til ulykken i 2007. Restene etter renselsesprosessen kom i kontakt med en brannfarlig gass, og en av tankene på Vest Tank sitt område eksploderte den 24. mai dette året. Ingen ble direkte skadet i ulykken, men den førte til mye uro og helseskader for innbyggerne i Gulen kommune. For mer informasjon, se Vest Tank-ulykken.

Etter eksplosjonen ble det naturlig nok mye som måtte klarest opp i. Både Statens forurensningstilsyn og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ble kritisert for å ha regulert bedriften for dårlig. I 2009 ble eieren av Vest Tank dømt til 18 måneders fengsel.

Alexela Sløvåg i dag[når?]Rediger

I 2007 ble alle aksjene i Vest Tank kjøpt opp av Alexela Logistics. Dette er et holdingselskap for olje- og logistikkressurser i Nord-Europa. Alexela Sløvåg er en av tre terminaler i morselskapet, de to andre ligger i Paldiski og Sillamäe i Estland.

I løpet av 2008 ble området til Alexela Sløvåg oppgradert fra et avfallshåndteringsområde til en moderne oljeproduktsterminal med trygghetstiltak og bedre teknologiske løsninger for å møte alle internasjonale krav. Etter dette har Alexela Sløvåg drevet en terminal utelukkende for lagring og transitt av bensin og andre oljeprodukter. En informasjonsbrosjyre om de nye trygghetstiltakene har blitt sendt ut av bedriften til husstandene som ligger i nærheten av tankområdet.

Administrerende direktør i dag[når?] er Håkon Ivarson.

Eksterne lenkerRediger