Veslefrikk (plattform)

oljeplattform

Veslefrikk-plattformene i Nordsjøen utenfor Bergen produserer olje og gass. Oljen blir sendt med rør til Stureterminalen og gassen blir sendt med rør til Tyskland. Veslefrikk har to plattformer (A og B).

Veslefrikk A er en fast stålplattform ("jacket") med boreanlegg og stigerør.

Veslefrikk B er en halvt nedsenkbar plattform der mesteparten av produksjonen foregår.

Plattformene er forbundet med en bro. Denne broa tas opp i dårlig vær. Det er også fleksible stigerør mellom plattformene der brønnstrømmen går fra A til B, og den prosesserte oljeen og gassen går tilbake fra B til A, hvor det sendes videre i rørledningen.

Inn til Veslefrikk A kommer også hydrokarboner fra Huldrafeltet, som blandes med Veslefrikks egen produksjon og sendes videre.

Veslefrikk A har lårelivbåter, mens Veslefrikk B har stuplivbåter.

Eksterne lenkerRediger