Verket i Tårnsalen

Verket i Tårnsalen er en navnløs installasjon som har fått dette navnet av publikum. Senere er navnet tatt i bruk av verkets opphavsmenn. Verket er lagd av den norske kunstneren Kjell Bjørgeengen og Aernoudt Jacobs. Det befinner seg i den såkalte Tårnsalen i Bergen Kunstmuseum, det tidligere Lysverket i Bergen.

Selve verket består av tretten små golvmonterte høytalere og syv store flatskjermer i ett stort hvitt rom med et tårnoverbygg som slipper lyset ned fra store vindusflater. Høytalerne spiller av prosesserte feltopptak, mens skjermene blir brukt til å formidle syntetiserte bilder i blåhvite toner. Fordi bildene er syntetiserte er det uklart om de skal oppfattes som datakunst eller videokunst.

Det er kommentert at dette verket er så referanseløst at det nærmer seg privatspråket. Dette står i skarp kontrast til Wickensteins regelbaserte teorier. Jacobs mener at persepsjon er viktig i hans akustiske installasjoner og hva lytteren legger i de lydene han formidler. Det kan derfor legges i dette at han mener kunsten er i et privatspråk. Bjergeengen på sin side mener at kunstverket ikke er ferdigstilt slik det står. Dette kan oppfattes som at kunstneren overlater regelbyggingen til beskueren.

For kunstnerne er det viktig å formidle at lyden som spilles ikke er støy, men et strukturert lydbilde fra virkeligheten.

Eksterne lenkerRediger