Vepsetalje

Vepsetalje (av fransk: taille, innsnevring, innlegg) var betegnelsen på virkningen på kvinnefiguren av visse typer snørekorsett, som, sammen med kjoledesignen, fikk den til å ligne på en veps (med hode, innsnevring, midtparti, innsnevring og bakkropp.) Ordet beskrev opprinnelig innsnevringen mellom midtre og bakre del av vepsens kropp.

Innsnøringen var i sin tid så moteriktig at den hindret naturlig pust, slik at damene hadde lett for å «dåne».

Vepsetaljen er av forskere også tillagt en viss betydning i aerodynamisk sammenheng. Vepsen formodes å kunne spare en del energi og oppnå litt større flyhastighet ved at luften blir ledet i mønster rundt kroppen. Forsøk med eksperimentelle flymodeller syntes å bekrefte dette, men en har til nå ikke sett seg behov for å sette kunnskapen ut i praksis.