Det venetianske maleriet var en skole innenfor det italienske maleriet som opplevde sin blomstringstid på 1500- og 1700-tallet.

På 1500-tallet ble det venetianske maleriet utviklet under påvirkning fra Padovaskolen og Antonello da Messina som introduserte brødrene van Eycks oljemalingsteknikk. Det kjennetegnes av en varm fargeskala og en malerisk utnyttelse av fargen. Tidligere mestere var familiene Bellini og Vivarini, fulgt av Giorgione og Tizian, senere Tintoretto og Veronese.

På 1700-tallet opplevde det venetianske maleriet en renessanse takket være Tiepolos dekormaleri og Canalettos, Giambattista Pittonis og Guardis panoramautsikter.