Vendland var i vikingtiden og middelalderen den delen av Østersjøkysten som var bebodd av det vestslaviske folket venderne. I dag er dette landområdet en del av Polen.