Åpne hovedmenyen
Vedsag (buesag)

Vedsag er et håndverktøy som er laget for å dele opp vedskier til kubber.

Saga besto av et bøyd jernrør og et rett sagblad som sto sammen i trapesform med sagbladet som lengste side. Bøylen ble etterhvert formet flatere, for å bli stivere uten å bli tyngre. I ene enden var en festemekanisme, mens den andre hadde strammer i tillegg. Vedsag fåes fortsatt hos jernvarehandleren, men er utkonkurrert av kjedesager med motor.

Sagbladet var grovtannet, med store lommer mellom tennene til å trekke vekk sagspon med. Konstruksjonen var beregnet for saging av tildels rå ved (Tørr ved har andre egenskaper og der brukes andre tannsett).

Vedskiene ble levert i ca. alenlengde, og måtte deles for å passe i en vanlig vedovn. Skiene ble lagt på en sagkrakk og delt i to eller tre etter hvor stor brennkammeret i ovnen var.

På småsteder kunne en ofte støte på «sagemannen» som dro rundt på en elektrisk drevet sirkelsag. Han sto for sagingen for de som ikke maktet det selv for en rimelig penge.