Vedlikeholdsmerking

Vedlikeholdsmerking eller vaskesymboler er standard symboler som beskriver hvordan plagget skal behandles ved rengjøring for ikke å skade plagget.

Opplysning om hvordan en normalt tilsmusset vare bør rengjøres, blekes, tørkes, strykes, presses, rulles for å bli ren og samtidig beholde sine egenskaper, slik at varen kan brukes til sitt opprinnelige formål. Det skal angis om produktet må vaskes separat for å unngå fargesmitting til andre produkter.

Opplysning om at produktet ikke tåler behandling som normalt ville antas å være et ledd i fornuftig vedlikehold, men som i vesentlig grad ville forminske den normale nytte og tilfredsstillelse av produktet.

Symbolene i Norsk Standard NS-ISO-3758 kan nyttes. Øvrige standardiserte symboler eller klartekster kan nyttes når det er rimelig å regne med at forbrukere vil forstå merkingen.[1]

Opplysningene plasseres oftest på plaggene som et vedlikeholdsmerke.

RengjøringRediger

Det mest brukte vaskesymbolet er vaskebaljen som betyr at plagget kan vaskes i maskin på normal måte. Du har nok sett at vaskebaljen ofte er oppgitt med antall grader, og disse viser maksimal temperatur plagget kan vaskes på.

Er vaskebaljen understreket betyr det at plagget må vaskes på skånsom vask. Og er det en hånd i vaskebaljen så tåler plagget kun håndvask. De fleste vaskemaskiner har eget program for håndvask. Er vaskebaljen krysset over så betyr det at plagget ikke kan vaskes – verken for hånd eller maskin, og må derfor renses.

TørkingRediger

Det første symbolet betyr at plagget kan tørkes i tørketrommel. Punktene inni sirkelen indikerer hvilken varmeinnstilling plagget tåler. Et punkt betyr forsiktighet – tørk alltid på den laveste varme innstillingen. To punkter betyr at plagget kan tørkes på normal temperatur. Er det er kryss over betyr det at plagget ikke kan tørkes maskinelt.

Naturlig tørking. Plagget skal kun tørkes i skygge og unngå sol. Plagget skal kun tørkes flatt og ikke hengende. Plagget skal tørkes fra det er dryppende vått og skal henge. Plagget skal tørkes på snor eller på annen måte hengende.

StrykingRediger

Et strykejern symbol betyr ikke bare at plagget kan strykes, men også at det kan varmrulles. Punktene angir hvilken makstemperatur plagget tåler. Et punkt betyr 110 grader. To punkter betyr 150 grader. Tre punkter betyr at plagget tåler en stryketemperatur på omtrent 200 grader. Er det kryss over strykejernet så kan plagget verken strykes eller varmrulles.

BlekingRediger

En hvit trekant symboliserer at plagget kan blekes med klor uten problemer, mens den svarte trekanten som er krysset over betyr at plagget ikke tåler klorbleking.

RensingRediger

Disse symbolene er for profesjonelle renserier og er det lite man kan få gjort hjemme.

Plagget kan sendes inn til rens, ingen restriksjoner på metode. Plagget kan renses med alle typer løsemidler. Plagget kan renses ved bruk av alle løsemidler utenom trikloretylen. Plagget kan kun renses ved bruk av petroleumsløsemidler. Plagget kan renses med alle typer løsemidler. Plagget kan ikke sendes inn til rens.

ReferanserRediger