Vedanta er et av de seks ortodokse systemene (darshans) i indisk filosofi, og det av de seks som danner grunnlaget for de fleste moderne skoler innen hinduismen. Ordet betyr slutten på Veda-bøkene (Ved-anta = Veda-slutt).

Dets tre grunnleggende tekster er Upanishadene, Bhagavadgita, og Brahma Sutra. Sistnevnte er en veldig kort tolkning av Upanishadenes lære.

Det har utviklet seg flere skoler innen Vedanta, forskjellen er deres tolkning av forholdet mellom Selvet (Atman) og det Absolutte (Brahman). Atman er det guddommelige i hvert individ, Brahman er Gud. Atman er dråpen, Brahman er havet.