Vatican Media

Vatican Media er Vatikanets fjernsynssenter. Det ble opprettet i 1983. Dets formål er å bidra til universell forkynnelse av evangaliet, gjennom å tilgjengeliggjøre fjernsynsbilder av Pavens og Den Hellige Stols virke, deriblant messer og generalaudienser. Vatican Media lager også dokumentarfilmer med jevne mellomrom. Federico Lombardi har vært direktør for Vatican Media siden juli 2001. Han etterfulgte Ugo Moretto, som hadde vært direktør siden 1997.

Eksterne lenkerRediger