Vasaordenen

(Omdirigert fra «Vasaorden»)

Vasaordenen (svensk: Kungliga Vasaorden, opprinnelig skrevet Wasaorden) er en svensk ridderorden innstiftet av Kong Gustav III i 1772. Den har ikke blitt utdelt siden den svenske «ordensreformen» trådte i kraft i 1975.[1]

Ordenstegn for Vasaorden

Vasaordenen ble tildelt som belønning for «fortjenester av jordbruk, bergvergsdrift, kunst, handel, industri, håndverk og undervisning, for nyttige skrifter i disse emner og for vel utførte allmene verv og oppdrag.» Vasaordenen bæres i grønt bånd og har fem klasser. I tillegg kommer «Vasatecknet» og «Vasamedaljen» som ble innstiftet i 1895.

Referanser rediger

  1. ^ «Statsordnarnas historia - Heraldik». Svenska Heraldiska Föreningen (svensk). Besøkt 15. april 2017. «Genom införandet av ett offentligt ordensväsende ökade statschefens möjligheter att belöna många personer som gjort landet tjänster såväl i krig som under fred på ett billigt sätt, och med förändringar och tillägg fortsatte de svenska statsordnarna att delas ut fram till 1 januari 197 sedan riksdagen bifallit konstitutionsutskottets betänkande 1973:27 ”angående ändrat belöningssystem för statsanställda m.fl.” Förändringarna innebar att inga svenska medborgare skulle tilldelas de svenska riddarordnarna. Av de fyra riddarordnarna behölls Serafimerorden och Nordstjärneorden, medan Svärdsorden och Vasaorden lades i vila.»