Vasa län (finsk: Vaasan lääni) er et historisk len i Finland. Lenet bestod i tidsrommet 17751997. Administrasjonssete i lenet var Vasa. I årene 18551917 da Vasa ble kalt Nikolaistad, ble lenet kalt Nikolaistads län.

Beliggenhet for Vasa län etter reformen i 1960.

Vasa län omfattet opprinnelig de nåværende landskapene Mellersta Österbotten, Österbotten og Södra Österbotten samt de nordlige områdene av Mellersta Finland. Dessuten hørte Virdois kommune til Vasa län. I 1960 ble de østlige delene av lenet fraskilt og innlemmet i det nyopprettede Mellersta Finlands län. I 1969 ble Virdois kommune overført til Tavastehus län.

Vasa län 1775–1960 med farvekoder som viser oppdelingen av lenet. Rødt: Vasa län etter 1969. Grønt: Den del av lenet som inngikk i Mellersta Finlands län i 1960. Gult: Virdois kommune som ble overført til Tavastehus län i 1969.

Etter landskapsreformen i 1997 ble Vasa län en del av Västra Finlands län.

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata