Vannsportkart

Vannsportkart er kart utviklet spesielt for brukere som utøver vannsport. Kartene er vannfaste og i et materiale som tåler fysiske påkjenninger. Detaljgraden er ofte stor og målestokken 1:25 000. Vannsportkart er et enklere alternativ til sjøkart som i stor grad inneholder samme informasjon. Vannsportkart er ikke offisielle sjøkart, og er derfor ikke beregnet for navigasjon.