Valutaslangen eller slangen i tunnelen er navnet på det første forsøket på et europeisk monetært samarbeid på 1970-tallet, som rettet seg mot å begrense fluktuasjoner mellom ulike europeiske valutaer. Forsøket ble ingen stor suksess, da landene hadde problemer med å nå målsetningene grunnet markedsuro av ulike slag. Senere ble en ny fastkursordning forsøkt gjennom Det europeiske monetære system.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Eide, Per H.; Fallan, Lars (1980). «Samfunnsøkonomi 2 for den vidaregåande skolen». Universitetsforl. s. 24. Besøkt 3. februar 2019.