En valp (på riksmål skrevet hvalp) er en benevnelse man helst bruker om avkom etter hundedyr, bjørner, rødpanda og halvbjørner. Valpestadiet varer til valpen kan kalles et ungdyr, noe som varierer både mellom og innad i artene.

Valper som leker

Avkom etter andre pattedyr har andre benevnelser, som for eksempel lam (sau), killing (geiter), kalv (drøvtyggere), føll (hovdyr) eller rett og slett unge.