Valentin Kuhn
Nasjonalitet Norge

Valentin Kuhn (død 10. september 1654 i Christiania) var en tysk boktrykker som virket i Norge.

LivRediger

Han var født i Tyskland, hvor det fantes en boktrykkerslekt med navnet Kuhn, men det er ikke kjent om han var beslektet med disse. I 1651 var han til stede ved sin venn Melchior Martzans bryllup i København, og året etter kjøpte han vennens boktrykkeri i Christiania. Kapitlet ved domkirken der ga ham 30 riksdaler i årlig tilskudd for å drive trykkeriet.

Kuhn var imidlertid ikke fornøyd med lønnsomheten av trykkeriet, og ba i 1651 om å bli løst fra kontrakten med domkapitlet. Men driften fortsatte, siden han inngikk en kontrakt med presten Christen Bang om å trykke de skriftene Bang ville utgi. Kuhn døde i pesten i Christiania høsten 1654. Driften av trykkeriet ble fortsatt av Mikkel Thomesøn.

LitteraturRediger