Valderøy prestebolig

Valderøy prestebolig (offisielt Giske prestebustad) ligger på Valderhaugstranda, Valderøy i Giske kommune, Møre og Romsdal. Huset er et av de eldste på Valderøya og tilhørte opprinnelig Løeg-garden, som ligger helt nede ved stranda mot Valderhaugfjorden og Ålesund.

Valderøy prestebolig er i én og en halv etasje, reist i tre. Sørfløyen er imidlertid i mur, og har i nyere tid tjent som brannsikkert oppbevaringssted for kirkekommunens arkiv. I tidligere tider var dette et fyrfundament. Deler av huset var opprinnelig fyrvokterbolig, men har blitt utvidet atskillige ganger. I øst er det også tilbygget en ark mot Valderhaugfjorden. På samme side går den gamle vegen med trapper ned fra prestegårdshagen langs steingjerdet mot Løeg-garden til prestegårdens naust nede ved fjorden.

På motsatt side av boligen, mot vest, er det et mindre hageanlegg og et større uthus mot hovedvegen («Nedstevegen»).

Huset er sefrak-registrert og er et viktig regionalt og lokalt kulturminne.

KilderRediger