Åpne hovedmenyen

Valaskjalv er er i den Norrøne mytologien Odins bolig i Åsgard. Det er den øverste gården i Åsgard. Her sitter Odin i sitt høysete, Lidskjalv. Herfra ser Odin ut over hele verden.

Grimne omtaler Valaskjalv slik i Grimnismål (Grimnes tale):

Der er en tredje Gård;
de gode Guder
har trukket dens Saler med Sølv
Valaskjalv heter Borgen
den, som seg bygget,
en As i årle dager